Berlin – Energiewende

Tysklands energiomställning, Die Energiewende, är bland det intressantaste som sker på energiområdet just nu. KommunAnalys har tidigare arrangerat studieresor till Berlin på detta tema. Kontakta oss om ni har intresse för studiebesök till Tyskland på teman inom hållbar energiteknik. Vi har tysktalande medarbetare med ett brett kontaktnät i Tyskland som kan skräddarsy program för era behov. Här nedan visas ett förslag på ramprogram.

Studieresa till Berlin

Tysklands energiomställning – Världens största utmaning för förnybar energi.

Solceller är viktiga i Tysklands energiomställning Die Energiewende

Enligt den tyska regeringen har det redan skapats 370 000 jobb inom förnybar energi. Det finns starka miljöskäl för att genomföra Die Energiewende men lika viktigt är att det kommer att ge Tyskland ett tekniskt, kunskapsmässigt och affärsmässigt försprång i övergången mot framtidens hållbara energisystem. Vad kan vi lära av Tyskland och vad skulle Tyskland kunna lära av Sverige? Kan svenska företag utveckla sina affärer på denna heta energimarknad?

Vindkraft i Tyskland. Havsbaserad vindkraft ökar mest. Energiewende.

Preliminärt program

Dag 1
Förmiddag, flyg från Arlanda till Berlin
Buss hämtar, kör till ett Gaststätte för lunch.

Besök i Feldheim som är ett litet samhälle som är helt självförsörjande på energi. Här finns bland annat solarpark, vindkraftparker, biogasanläggning med Blockheitzkraftwerk, flisförbränning, värmedistribution och stort nationellt energilager med batterier. Föreläsningar och dialoger med experter på Besuchcenter Feldheim. På tillbakaresan till den lilla staden Treuenbrietzen passerar vi vindkraftverk både färdiga och under konstruktion samt en solarpark med vridbara solceller.
Tillbaka till hotellet i centrala Berlin. Gemensam middag på kvällen.

Dag 2
Besök på Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – Ministeriet för näringsliv och energi. Information/föreläsning om Die Energiewende ur ett nationellt perspektiv. Hur ska Tyskland klara energiomställningen? Hur långt har man kommit hittills?
Lunch under dagen

elfordon elbilar e-mobiltet

Besök på BeMobility EUREF-Campus i Schöneberg, som är ett praktiskt laboratorium om elfordon och elektromobilitet ur ett samhällsperspektiv, samhällsplanering, trafikoptimering, energimobilitet, smarta nät, styrning och energilagring. Föreläsningar, diskussioner, och praktiska visningar av simuleringsmodeller. Det senaste om smarta hus, energiåtervinning, energistyrning mm. Företagen Schneider Electric samt InnoZ guidar och föreläser.

Resa med elbuss (med trådlös induktiv laddning) tillbaka till hotellet. Gemensam middag på kvällen

Solceller på husen för energiomställning. Die Energiewende.

Dag 3
Besök på Efficiency House Plus nära Berlins Tekniska Universitet.

Besök på eMo Schaufenster , ett samordnings-utvecklings-skyltfönster för e-mobilitet som drivs av regeringen.

Besök på Vattenfalls huvudkontor i Berlin. Information om Vattenfalls roll och planer inom Energiewende och förnybar energi. Information om Vattenfalls virtuella kraftverk i Berlin som är en teknik för att och koppla samman och styra överföringen av energi mellan tusentals lokala energiproducenter och konsumenter.

Lunch samt liten rundtur i centrala Berlin.
Sen eftermiddag – Flyg från Berlin till Arlanda.

Seminarierna hålls normalt på engelska. Förekommer tyska i något fall finns svensk tolk med på resan. Svenska reseledare finns med under hela besöket.

_____________________________________________________________

Kontakta någon av oss för att diskutera hur ett studiebesök skulle kunna läggas upp i tid och omfattning som passar era behov.

Lennart Östblom
Arrangör och reseledare
070-588 91 44
lennart.ostblom@kommunanalys.se

Michael Müller
Arrangör och reseledare
072-219 39 56
michael.muller@kommunanalys.se