Elbilar och laddinfrastruktur

Utredningar om elbilar och laddinfrastruktur

KommunAnalys hjälper kommunerna att utreda, analysera och skriva planer för introduktion av elbilar i den egna organisationen  samt utbyggnad av laddinfrastrukturen, såväl den publika som kommunens egen.

Statsbidrag från Klimatklivet till laddinfrastruktur

Vi hjälper också kommuner och företag att söka statliga bidrag till laddinfrastruktur från Klimatklivet.

Snabb global utveckling av elbilar och laddinfrastruktur

Det finns nu mer än 3 miljoner laddbara bilar i världen och nära 50 000 i Sverige. Utvecklingen går snabbt och batterier och bilar blir successivt billigare, får längre räckvidd och är nu mycket konkurrenskraftiga. Laddinfrastrukturen byggs ut i samma snabba takt.

Antal laddbara bilar i Sverige