Energi, miljö och transporter

KommunAnalys är medfinasiär i Interregprojektet   

Vindkraftverk i vacker landsbygd produktion av energi

KommunAnalys gör utredningar och analyser inom energiområdet och transportsektorn.

Frågorna om hur energi ska produceras, distribueras och konsumeras blir allt viktigare. Hur smart är det att elda upp ändliga resurser som olja, kol och gas vilket förorenar luft och övrig miljö och dessutom skyndar på den globala uppvärmningen? Idag är förnybar energi som vindkraft, solceller, biobränslen och vattenkraft i olika former de mest lönsamma och kommer successivt att bli de dominerande kraftkällorna.

Solceller på hustak produktion av ren energi

Länder som Kina, Tyskland, USA och Österrike är föregångare i denna utveckling och intressanta att studera. I Kina pågår en enorm utveckling inom förnybar energi  där man på kort tid blivit världsledande på solceller och vindkraft och elektrifiering av transportsektorn.

Tysklands energiomställning, Die Energiewende, kommer helt att förändra Tysklands energiproduktion och kommer att ge tyska företag stort försprång inom energiteknik. Ett annat exempel är Norge som genom stark energipolitisk styrning har blivit det i särklass främsta landet då det gäller introduktion av elbilar.

elbil batteribil som laddas med energi

Satsningar på på laddbara fordon och en nationell och regional laddinfrastruktur kommer att snabba på utvecklingen mot en fossilfri transportsektor.