Kommunal juridik

kommunal juridik kommunallagen

Kommunallagen, förvaltningslagen,  skollagen, socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, tryckfrihetsförordningen med flera utgör fundamentet i det kommunala regelverket.  Våra medarbetare har hög kompetens om denna lagstiftning och har mångårig erfarenhet av juridiskt arbete i kommunsektorn. Vi kan därför erbjuda ett brett utbud av tjänster inom kommunal juridik.

Lagtolkning och rådgivning

Vi ger juridiskt stöd till kommunen i det reguljära arbetet,
om ärendehantering, i offentlighetsfrågor, vid upprättande av handlingar, vid tvister internt och externt,  i korrespondens gentemot andra myndigheter och i mellankommunala frågor.

Avtal

Vi upprättar köpeavtal, hyresavtal, avtal i anställningsfrågor,  avtal om fastighetsköp och försäljning, samverkansavtal och olika typer av mellankommunala avtal.

Reglementen, ägardirektiv och bolagsordningar

Vi utformar reglementen för kommunens nämnder och styrelser samt ägardirektiv och bolagsordningar för kommunens bolag.

Utbildning i kommunal juridik

Vi utbildar tjänstemän och politiker i kommunal vardagsjuridik och med fördjupningar i särskild lagstiftning enligt era önskemål.