Konferenser och studieresor

Vi arrangerar själva och och erbjuder andra organisationer hjälp med att arrangera  studieresor, konferenser och seminarier, allt från mindre lokala och regionala sammankomster till stora event.
KommunAnalys har bland annat arrangerat studieresor till Tyskland på temat Die Energiewende. Läs mer här.

Seminarium och konferens

Vi kan ta hand om alla eller vissa aktiviteter som hänger samman med ett event såsom:

  • Utforma program
  • Boka talare
  • Boka lokal
  • Beställa resor
  • Boka boende
  • Bjuda in och marknadsföra
  • Sköta anmälan och betalning
  • Ekonomisk redovisning
  • Uppföljning och enkäter

Våra medarbetare har omfattande erfarenhet av att arrangera studieresor och konferenser.