Om oss

KommunAnalys 360 AB

Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud inom det kommunala området riktat i första hand till kommuner, landsting och regioner men även till privata företag som behöver information och analyser om kommunal verksamhet för att kunna utveckla sina affärer, hitta optimal lokalisering m m.

Lennart Östblom KommunAnalys

KommunAnalys ägs och drivs av pol. mag. Lennart Östblom som har mycket lång och bred erfarenhet inom de flesta områden av kommunal verksamhet och har mycket god kännedom om kommunal organisation, struktur och arbetssätt. Han har även haft flera chefsfunktioner såsom kommundelschef, kanslichef, IT-chef och avdelningschef.

Företaget samverkar med ett flertal partners som samtliga har omfattande erfarenhet och kompetens inom det kommunala området.