Statistik och underlag

För att kunna planera och ge bra service till invånarna är det viktigt att kommunen har korrekt och uppdaterad information om befolkningens sammansättning och förändringar, näringslivets utveckling, arbetsmarknad, pendling, trafikflöden med mera.

Pendling statistik
Vi hjälper er att hitta

I Sveriges officiella statistik finns stora mängder information samlade i olika myndigheters databaser.  Så mycket att det är svårt att hitta rätt. Vi hjälper till och plockar fram det ni behöver. Allt presenteras på ett överskådligt och smakfullt sätt med kommunens grafiska profil enligt era önskemål.

Äldreomsorg paket statistik

Skräddarsydda statistikpaket

KommunAnalys erbjuder skräddarsydda kompletta statistikpaket med alla typer av tabeller, diagram och presentationsgrafik som PowerPoint och pdf.  Allt som skola, socialtjänst, äldreomsorg, bygg- och miljö, tekniska förvaltningar med flera kan tänkas behöva.