HR management

Vår inriktning inom HR management innefattar ledningsgrupps-utveckling, rekrytering och urval, arbetsgruppsutveckling samt coaching och chefshandledning. Arbetet leds av en legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av ledarskapsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Workgroup

Ledningsgruppsutveckling

En välfungerande och effektiv ledningsgrupp är avgörande  för en organisation – såväl i offentlig som privat sektor. Vi arbetar med specifika lösningar men även med evidensbaserade ledarutvecklingsprogram.

GDQ (Group Development Questionnaire) är en enkel och effektiv metod för att utveckla och effektivisera arbets- och ledningsgrupper. 

Utvecklande Ledarskap är en väl beforskad ledarstil, utvecklad av Försvarshögskolan. I programmet ingår en utvärdering av vars och ens ledarstil.

Rekrytering och urval/Management audit

I en noggrann urvalsprocess ingår en flermetodutvärdering med psykologiska test, som administreras och utvärderas av legitimerad psykolog. Alla test som används är väl utprövade och sätts samman utifrån den kravprofil som är aktuell för befattningen. Vi gör även bedöm­ningar av chefers utvecklingsmöjligheter, sk potential-bedömningar i relation till en given kravprofil. Många organisationer väljer numera att göra den här typen av potentialbe­dömningar av samtliga chefer för att på bästa sätt anpassa sin organisation till nya krav.

shutterstock_214284661

Arbetsgruppsutveckling/teamutveckling

I en tid av ökade krav i arbetslivet finns mycket att vinna på att utveckla effektivitet, samarbete och professionellt förhållningssätt. En del av en sådan utvecklingsinsats kan t ex vara att individerna lär känna varandras olikheter och hur man kan dra nytta av varandras  beteende­stilar i ett väl fungerande samarbete, och att ge gruppens medlemmar en upplevelse av att detta är en arbetsplats för alla. Som en del i ett sådant arbeta kan man t ex använda ett bete­endestilsinstrument – IDI- Interpersonal Dynamics Inventory.

Coaching/chefshandledning

Chefscoaching eller handledning kan ske såväl i grupp som individuellt och syftar till att stärka ledarskapet i organisationen. Ett program startar med att man anger tydliga mål för insatsen. Det kan t ex vara att effektivt hantera konkreta frågor som är aktuella just nu, få ökad självkännedom, hitta sin egen ledarstil, tänka igenom sina uppdrag i organisationen i rollen som chef och vilka förutsättningar och befogenheter som behövs för att genomföra dem.